Management

 
Amandie heeft opdrachten
vervuld voor:
 
 
Amandie heeft vanaf 1996 managementopdrachten uitgevoerd voor haar klanten. Samen met de staande organisatie worden de doelstellingen gerealiseerd. De opdrachten worden onderverdeeld in projectmanagement, programmamanagement en interim management.

Projectmanagement
We voeren het management van projecten, waarbij een project een geheel is van activiteiten in een tijdelijke organisatie, met als doel om binnen gestelde condities een vooraf gedefinieerd resultaat te bereiken. Bij projectmanagement wordt een methode toegepast, welke aansluit bij de opdrachtgever, bijvoorbeeld PRINCE2.

Programmamanagement
We voeren het management van programma's, waarbij een programma een tijdelijk geheel is van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van een strategisch doel. Programma's worden bij voorkeur gemanaged met MSP (Managing Succesful Programmes).

Interim management
We verzorgen de tijdelijke invulling van het management van bedrijven en bedrijfsonderdelen. Het doorvoeren van een verandering binnen de organisatie is daarbij meestal een wezenlijk onderdeel van de opdracht. De toegepaste methoden en technieken worden situationeel bepaald.

  
 
 


Powered by WebInquest